Logo
Buổi lễ truyền trao quy giới
  • Nội dung
  • Hình ảnh

 Thay mặt chư Tăng hiện diện, Đại Đức Thích Bửu Đăng đã truyền thọ Tam quy và Ngũ giới cho các giới tử. Tiếp đến, Bổn sư truyền giới ĐĐ Thích Bửu Đăng đã có đôi lời chỉ dạy, sách tấn những Phật tử sơ cơ trên bước đường học đạo.

Sau khi các Thiện nam tín nữ đã quy y và thọ giới, cần phải tìm hiểu lời Phật dạy và khéo léo hành trì những gì mình đã học, để trở thành những người đệ tử chân chánh, xứng đáng với danh hiệu là Phật tử.

Sau khi quy y, chúng ta phải tự mình đi trên con đường giác ngộ, đức Phật không phải là một vị thần có thể ban cho chúng ta những điều mình mong ước. Phật tử phải hiểu rõ về định luật nhân quả, nghiệp báo, từ đó không còn mê tín, không tin theo những gì không thực tế. Trong đời sống, chúng ta biết giữ gìn giới luật, đạo đức, sống đời chánh niệm, không làm những việc ác, chuyên làm những việc lành, giữ tâm ý torng sạch, đó là sống đúng với những lời dạy của đức Thế Tôn.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

LỊCH VẠN NIÊN
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN
2023 Copyright © Chùa Long Vân. Design by Nina.vn
Đang online: 3   |   Tổng truy cập: 63009
Đăng ký quy y
Form đăng ký quy y
Hotline tư vấn miễn phí: 0936675063

LONG VÂN TỰ

LONG VÂN TỰ

LONG VÂN TỰ